Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 8.jpg
 • 09.jpg

PAZIŅOJUMS!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 2020. gada 13.marta līdz 14. aprīlim visās mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts un notiek attālināti!

 

INČUKALNA NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ:

Individuālo nodarbību pedagogi sazinās ar saviem izglītojamiem un viņu vecākiem, lai vienotos par attālināto tālākizglītošanas mācību procesu.

Grupu nodarbību pedagogi (Vizuāli plastiskā māksla, mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas literatūra) katru pirmdienas rītu e-klases pastā nosūta vecākiem un audzēkņiem mācību uzdevumus nedēļai.

Komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem un viņu vecākiem:

 1. e-klase;
 2. e-pasts;
 3. tālrunis.

Neskaidrības gadījumā sazināties ar izglītības iestādes direktori, izglītības metodiķiem un pedagogiem!!!

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  IMMS direktore Ieva Kikuste

IZSTĀDE!