Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

GLEZNOŠANA

Darbojoties ar krāsām, apgūstot krāsu mācības pamatus, iepazīstot gleznošanas tehnikas, paņēmienus un izteiksmes līdzekļus, audzēkņi mācās izteikt sevi radošos iztēles, fantāzijas un sižetiskos darbos, klasiskos un dekoratīvos klusās dabas gleznojumos un dabas studijās, izmantojot krāsu tumši gaišās attiecības, atveidojot gaismēnas, telpiskumu. Līdztekus audzēkņi mācās saskatīt gleznieciski izteiksmīgo mākslā un apkārtējā vidē.