Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

DARBS MATERIĀLĀ

Audzēkņi apgūst pamatzināšanas un prasmes dažādu materiālu pielietošanas iespējām radošajā darbā. Attīsta telpisko domāšanu, attīsta kinētiskās spējas, veido saikni starp kompozīcijas, veidošanas, zīmēšanas, gleznošanas priekšmetiem. Audzēkņi iepazīstas ar papīra plastiku,ģipsi, keramiku, plastalīnu, stiklu, filcēšanu, porcelāna apgleznošanu, koku, tekstīliju iespējām.