Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

KOMPOZĪCIJA

Kompozīcijas ir nozīmīgs mākslinieciskās formas veidojošs faktors visās mākslas nozarēs. Sākot ar kompozīcijas pamatelementiem (punkts, līnija, zīme), audzēkņi apgūst arī kompozīcijas pamatprincipus ( ritms, kontrasts, simetrija, asimetrija, akcents, līdzsvars u.c.) un kompozīcijas veidus (centrālā, diagonālā, kulišu u.c.). Kompozīcijā tiek gūts ieskats dekoratīvajā un lietišķajā grafikā, burtu mācībā, reklāmas un plakātu dizainā u.c.