Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

maksl val pamati1

MĀKSLAS VALODAS PAMATI

Iepazīstoties ar vizuālās mākslas valodu, apgūstot tās elementus, audzēkņi mācās pielietot to analizējot mākslas darbus un  diskutējot ikdienas dzīvē par ar mākslu saistītām tēmām. Caur dažādu laikmetu mākslinieku darbiem un arhitektūras paraugiem, sākot ar pirmatnējo mākslu līdz pat laikmetīgajai, audzēkņi iepazīst mākslas stilu, žanru un tehniku daudzveidību.