Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

VEIDOŠANA

Attīsta prasmi attēlot objektus trīsdimensiju tēlos, attīsta plastisko domāšanu, trenē formas izjūtu. Audzēkņi apgūst veidošanas tehniskos, kompozicionālos un tehnoloģiskos paņēmienus strādājot ar plastiskiem materiāliem. Prot attēlot vienkāršas formas veidojot pēc modeļa, apgūst apaļskulptūras un ciļņa veidošanas pamatprincipus. Iepazīst tēlniecības materiālus, tehnikas un tehnoloģijas.