Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

 

Taustiņinstrumentu spēles pedagogi un viņu moto darbā ar audzēkņiem:

IEVA KIKUSTE - klavierspēles skolotāja

Mūzikai jāizšķiļ uguns cilvēku dvēselēs. /L.van Bēthovens/

INGA KNITE - klavierspēles skolotāja

Mums visiem ir sapņi. Bet lai sapņus padarītu par realitāti ir nepieciešams ļoti daudz apņēmības, centības un pašdisciplīnas.

JURIJS KASPERS - klavierspēles skolotājs

Uzskatu, ka Vangaži ir ne tikai dejotāju un dziedātāju pilsēta, bet arī talantīgu un jaunu klavierspēlētāju pilsēta. Par to liecina mūsu panākumi.

TATJANA BOROVSKA - klavierspēles skolotāja

ARVĪDS BRENSONS - klavierspēles skolotājs

SVETLANA ŠALAJEVA  - akordeona spēles skolotāja

 

Stīgu instrumentu spēles pedagogi un viņu moto darbā ar audzēkņiem:

LĪGA ZAULA - vijolspēles skolotāja

Ja vēlies, lai tavi bērni izaugtu par labiem cilvēkiem, iemāci viņiem spēlēt vijoli. /Ļ. Tolstojs/

GINTIS KALNIŅŠ - ģitāras spēles skolotājs 

ANDREJS ORLOVS - ģitāras spēles skolotājs 

 

Pūšaminstrumentu spēles pedagogi un viņu moto darbā ar audzēkņiem:

RASA MELNGALVE - flautas spēles skolotāja

RITVARS BRILJONOKS - klarnetes spēles skolotājs

JĀNIS RASLAVS - metālpūšamie instrumenti

Uzskatu, ka visiem bērniem vajadzētu beigt mūzikas skolu, jo tad viņi izceļas, atšķiras no pārējiem ar savu inteliģences līmeni. /J. Raslavs/

VITALIS KIKUSTS - pūtēju orķestra diriģents 

 

Sitaminstrumentu spēles pedagogi un viņu moto darbā ar audzēkņiem:

ELĪSS BALCERIS - sitaminstrumentu spēles skolotājs

 

Mūzikas teorijas pedagogi un viņu moto darbā ar audzēkņiem:

LĪGA VASIĻJEVA - mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi, bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Katrs ir īpašs! Katrs ir skaists! /M. Montesori/

JEĻENA TRESIKOVA - mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika / L. van Bēthovens/