Popularizējot Pļaviņu Mūzikas skolas pirmā direktora – vijoles spēles skolotāja Tālivalža Mekša (1915.-1986.) ieguldījumu skolas izveidē, pirms gada tika aizsākta jauna tradīcija – konkursa organizēšana jaunajiem vijolniekiem. Šogad, iesākto tradīciju turpinot, 1. – 4. klašu jaunie talanti tika aicināti piedalīties Tālivalža Mekša 2. jauno vijolnieku konkursā.

Konkursam pieteicās 22 dalībnieki no 11 Latvijas mūzikas skolām. No Inčukalna mūzikas un mākslas skolas uz Plaviņām devās audzēkne Anna Fjodorova, skolotāja Līga Zaula, bet uz skatuves kopā ar viņām muzicēja koncertmeistare Daiga Būmane. Konkursa rezultāts iepriecinošs Annai un mums, visiem līdzjutejiem- 2.vieta! Apsveicam!