“Daudz laimes, LATVIJA!”🇱🇻

Tā Inčukalna Tautas namā pagasta bērni, skolēni un jaunieši savos koncerta priekšnesumos vēlēja mūsu kopīgai Dzimtenei 105.gadadienā. Piedalījās Inčukalna Mūzikas un Mākslas skolas pianisti, akordeonisti, vijolnieki un pūtēji. Paldies pedagogiem Daigai Būmanei, Svetlanai Šalajevai, Līgai Zaulai, Gintam Stepanovam, Ingai Knitei un direktorei Dainai Klints!