Pēdējos 12 gadus Inčukalna Mūzikas un mākslas skola bija apvienota ar Vangažu Mūzikas un mākslas skolu, kas veiksmīgi darbojās gan Inčukalnā, gan Vangažos. Apvienošana notika pēc 2009.gada novadu reorganizācijas.

Skolas aizsākumi datējami ar 1992.gada 1.septembri, kad ar Inčukalna pagasta deputātu padomes sasaukuma 16.sesijas lēmumu tika dibināta Inčukalna pagasta mūzikas skola. Tās direktors līdz 2009.gadam bijis Vitalis Kikusts. Skolas dibināšanas pamatideja bija savs pūtēju orķestris, kas veidotu jauno mūziķu bāzi. Līdz pat šai dienai tā tiek veiksmīgi realizēta. 2006. gada 31.oktobrī Inčukalna pagasta mūzikas skola tika pārdēvēta par Inčukalna Mūzikas skolu, pēc 2009.gada novadu reorganizācijas par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolu, apvienojot Inčukalna Mūzikas skolu ar Vangažu Mūzikas un mākslas skolu. No 2009. līdz 2021.gadam par skolas direktori strādājusi Ieva Kikuste. Visus gadus kopš dibināšanas skola darbojusies Inčukalna pamatskolas telpās, līdz 2021.gada teritoriālās reformas rezultātā ieguvusi autonomas telpas Atmodas ielā 4, atstājot kā otru programmu realizēšanas vietu Inčukalna pamatskolas telpas Zvaigžņu ielā 2.