Inčukalna Mūzikas un mākslas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas tīmekļvietne-www.incukalnamms.lv
Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne? tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445: Daļai attēlu trūkst alternatīvo tekstu, mājaslapa nenodrošina fona krāsas maiņu atbilstoši atsevišķu vājredzīgo lietotāju grupu vajadzībām.
Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: daina.klints@sigulda.lv
Zvaniet: 25718599
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā..
Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir direktore
Daina Klints, daina.klints@sigulda.lv, tālr. 25718599

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.03.2024.