2.martā Inčukalna pamatskolas pūtēju orķestris, kura sastāvā ir Inčukalna MMS audzēkņi, devās uz Rīgu piedalīties Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kultūrvēsturisko novadu skatē, kas norisinājās Rīgas 6.vidusskolā. Skatē piedalījās Kurzemes, Zemgales, Rīgas un Pierīgas novadu orķestri. Inčukalna pamatskolas pūtēju orķestris diriģenta Vitaļa Kikusta vadībā ieguva godpilno I.pakāpes diplomu.