16.  jūnijā kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” pulcējās 150 akordeonisti no 30 Latvijas mūzikas skolā, lai muzicētu kopā jau V Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncertā. Mūsu skolu pārstāvēja skolotāja Svetlana Šalajeva ar saviem audzēkņiem