17.maijā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā notika 4 skolu vijolnieku sadraudzības koncerts. Draudzējās Vangažu, Inčukalna, Rūjienas un Mazsalacas vijolnieki. Izskanēja skaists koncerts. Vijolniekiem bija iespēja arī apmeklēt Mazsalacas muzeju, kurā ierīkotas vairākas ekspozīcijas – Peļu muzejs, zvanu kolekcija, kokgriezumu Velniņu ekspozīcija u.c. Pēc koncerta ciemiņiem bija iespēja apmeklēt māla meistarklasi, pagatavojot savu īpašo trauciņu.