Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

Labais vairo labo!

Tuvojas brīnišķīgais Ziemassvētku laiks, kad sirdis iepriecinās svētku egle, piparkūku smarža un dāvanas. Laiks, kad vairāk kā jebkad sirdis atvērtas brīnumiem, labajam un mīļajam. Saņemt dāvanas ir patīkami, bet ar to nesalīdzināms ir došanas prieks.

Šogad Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi kopā ar skolotāju Ingūnu Lindi nolēma piedalīties labdarības akcijā un iepriecināt onkoloģijas nodaļā ārstējošos bērnus, viņu vecākus un aprūpētājus https://www.facebook.com/100001592274578/posts/2670146126381770/.

Lai labiem darbiem un  mīlestības piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Vairāk bildes foto galerijā...

Novembra pasākumu apskats!

  

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākas dziesmas, lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc. /
A.Sakse/

Novembra mēnesī skaisti un skanīgi Vangažos un Inčukalnā izskanēja Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas valsts svētkiem veltīti pasākumi.

20.novembra vakarā Vangažu vidusskolas mazajā zālē klausītājus pulcēja mūzikas nodaļas vijoles, sitaminstrumentu un klavierspēles klases audzēkņi koncertā „Skani, mana Latvija”, kurā tika atskaņota latviešu komponistu mūzika. Ar savām skanīgajām balsīm klausītājus uzmundrināja 1.- 2. klašu vokālais ansamblis. Paldies skolotājiem Līgai Vasiļjevai, Līgai Zaulai, Tatjanai Borovskai, Elīsam Balcerim un Jurijam Kasperam, kā arī Ingūnai Lindei par zāles vizuālo noformējumu.

Savukārt 21.novembra rītā Inčukalna pamatskolas zālē notika pasākums mazajiem pirmsskolniekiem, kas uzstājās kopā ar mūzikas nodaļas audzēkņiem. Bērnudārza bērni priecēja klausītājus ar dziesmām par savu mīļo Latviju, savukārt mūzikas skolas audzēkņi atskaņoja latviešu komponistu skaņdarbus un ļāva mazajiem klausītājiem iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem – klavierēm, vijoli, trompetēm, trombonu, akordeonu.

Šīs pašas dienas vakarā klavierspēles un vijoļspēles klases audzēkņi priecēja klausītājus ar brīnišķīgu koncertu, kurā bija iespēja dzirdēt latviešu tautasdziesmu apdares. Pasākumā uzstājās arī pedagogi – Arvīds Brensons, Ieva Kikuste, Inga Knite un Līga Zaula. Koncerts izskanēja latviskās noskaņās.

24.novembra pēcpusdienā Siguldas 1. pamatskolas zālē izskanēja ikgadējais pūtēju orķestru sadraudzības koncerts „Lai tālu skan!”, kurā piedalījās arī mūsu novada pūtēju orķestris Ritvara Briljonoka un Vitala Kikusta vadībā.

Paldies jaunajiem māksliniekiem, kas piedalījās pasākumos, pedagogiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu.

Uz tikšanos IMMS decembra pasākumos!

Informāciju sagatavoja: IMMS direktore Ieva Kikuste

izglītības metodiķe mūzikā Līga Vasiļjeva