Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

Lepojamies ar vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu sasniegumiem!

Ādažu Mākslas un mūzikas skola, sadarbībā ar Ādažu novada domi jau 2. reizi rīkoja vizuālās mākslas konkursu "GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS", kurā piedalījās profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņi. 2020. gada tēma „CEĻOJUMS PA GAUJU”.

Konkursa godalgoto darbu izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana notika 21. februārī Ādažu Mākslas un mūzikas skolā.

No Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas konkursam tika iesūtīti pieci audzēkņu darbi, no kuriem trīs ir ieguvuši godalgas:

2.vieta MILĀNAI KARASJOVAI / jaunākajā grupā ( 6 - 10 gadi )

Pateicība KATEI ESTEREI KĻAVIŅAI / vidējā grupā ( 11 - 13 gadi )

Absolventu žūrijas atzinību jaunākajā grupā ( 6 - 10 gadi ) saņēma RAMONA BALAŅENKOVA  

 

Paldies skolotājai Ingūnai Lindei par audzēkņu sagatavošanu!

Paldies Ādažu Mākslas un mūzikas skolai par konkursa organizēšanu!

 

          

 

"Pirmklasnieki nāk"!

 19.februāra pēcpusdienā Inčukalna pamatskolas zālē izskanēja brīnišķīgs koncerts „Pirmklasnieki nāk!”, kurā muzicēja Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pirmās klases audzēkņi  un pirmsskolas sagatavošanas grupas ansamblis „Mazie cinīši”.
Koncertā piedalījās jaunie mākslinieki no klavierspēles, vijolspēles, akordeona spēles, pūšaminstrumentu, ģitāras spēles klasēm.
Klausītājiem un pasākuma dalībniekiem bija iespēja ielūkoties mūzikas karaļvalsts dzīvē!
Zālē valdīja prieks un pozitīva gaisotne.  

Paldies vecākiem par atbalstu un pedagogiem par ieguldīto darbu!