Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 8.jpg
 • 09.jpg

PAZIŅOJUMS!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa lēmumu par ārkārtas situāciju valstī  līdz 12. maijam visas kultūrizglītības iestādes un organizācijas Latvijā turpina strādāt attālināti!

 

INČUKALNA NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ:

Individuālo nodarbību pedagogi sazinās ar saviem izglītojamiem un viņu vecākiem un turpina attālināto tālākizglītošanas mācību procesu.

Grupu nodarbību pedagogi (Vizuāli plastiskā māksla, mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas literatūra) katru pirmdienas rītu e-klases pastā nosūta vecākiem un audzēkņiem mācību uzdevumus nedēļai.

Komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem un viņu vecākiem:

 1. e-klase;
 2. e-pasts;
 3. tālrunis.

Neskaidrības gadījumā sazināties ar izglītības iestādes direktori, izglītības metodiķiem un pedagogiem!!!

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  IMMS direktore Ieva Kikuste

IZSTĀDE!